ჩვენს შესახებ


ჯგუფი

სოსო უგრეხელიძე
დირექტორი

რიჩარდი მამრიკიშვილი
დიზაინერი

დავით ბერაძე
დიზაინერი