ბეჭდვა


parata-bechdva

სხვადასხვა ზომის სტიკერების

ბეჭდვა ხდება იაპონურ

აპარატზე, უმაღლესი ხარისხის

საღებავებით.

ბეჭდვის პროცესი

ბეჭდვის პროცესი

ბეჭდვის პროცესი