გთავაზობთ შპალერზე ბეჭდვას, შპალერის ზომა არის 130, რომელზეც ნებისმიერი თქვენთვის სასურველი დიზაინი ნახატი შეგვიძლია დავბეჭდოთ.

თვალსაჩინოებისთვის გთავაზობთ ესკიზებს და ვარ

იანტებს