ჩვენს შესახებ


სოსო უგრეხელიძე
დირექტორი

რიჩარდი მამრიკიშვილი
დიზაინერი

დავით ბერაძე
დიზაინერი

ჯგუფი